Polska

Aktualności

wstecz

BrauBeviale 2019

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenie naszego stoiska na międzynarodowych targach BrauBeviale w dniach 12-14 listopada 2019 w Norymberdze. Hala/Stoisko 8-208

 

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pod tytułem

 

„Prezentacja firmy oraz najnowszych produktów na międzynarodowych Targach BrauBeviale 2019”

 

Warość projektu to 93 965,22 zł

Wkład Funduszy Europejskich 45 885,20 zł

 

Numer umowy o powierzenie grantu UDG-PBE.03.2019/094

 

Cele projektu:

- utrzymanie dobry relacji z obecnymi klientami

- zdobycie nowych potencjalych klientów, w szczególności firm z północnej Europy oraz Południowej Ameryki

- przedstawienie naszego unowocześnionego panelu operatorskiego do sterowania przenośnikami oraz nowy produkt – transporter no-contac.